fbpx

Facebook

© 2014

9:00 - 18:00

Мы работаем Пн. - Пт.

Facebook

Поиск
Меню
 
Ante > Новости  > Порядок та підстави проведення електронної перевірки

Порядок та підстави проведення електронної перевірки

Міндоходів роз’яснило, що електронна перевірка проводиться на підставі заяви, поданої платником податків до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.
В заяві обов’язково зазначається інформація про перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки, а також інформація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають такій перевірці. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки. Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового періоду з відповідного податку.
Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято територіальним органом Міндоходів, якщо за результатами аналізу інформації встановлено, зокрема, такі обставини:
період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою;
бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;
ненадання платником податків разом із Заявою до Міндоходів з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів в електронній формі, які відповідно до Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів.
При цьому рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою до контролюючого органу.
За результатами електронної перевірки складається довідка в двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу та після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом 5 робочих днів з дня вручення.
У разі незгоди платника податків з висновками перевірки, вони зобов’язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення.
Якщо платник податків не подає уточнюючого розрахунку протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
Джерело: “Дебет-Кредит”

})(jQuery)