Facebook

© 2014

9:00 - 18:00

Мы работаем Пн. - Пт.

+38 (097) 79-79-433

Зателефонуйте нам

Facebook

Поиск
Меню
 
Ante > Блог

Это Важно! Президент Украины подписал Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности»

Президент Украины подписал Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» № 2258-VIII от 21 декабря 2017 года. Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие при ее осуществлении и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза. В соответствии с нормами Закона: - Будет создан Орган общественного надзора, который будет осуществлять контроль за качеством аудиторских услуг предприятиям, представляющим общественный интерес; - Будут повышены требования к аудиторам, которые будут предоставлять услуги предприятиям, представляющим общественный интерес; - Взыскание за ответственность аудиторов взимается в размере 200 необлагаемых минимумов; - Устанавливается новый порядок аттестации аудиторов,...

Подробнее

Кому у 2018 році не оминути оприлюднення фінзвітності разом із звітом аудиторів?

Вже з 01.01.2018 року набере чинності ЗУ №2164-VIII від 05.10.2017 року «Про внесення змін до ЗУ «Про бухоблік та фіназвітність України». У данному документі крім того, що встановлено критерії віднесення організацій до мікро-, малих, середніх і великих організацій, уточнено період формування проміжної фінзвітності, удосконалено порядок подання та розголошення фінзвітності, а також чітко зазначено перелік установ, які зобов’язані розміщувати на власніих веб-сторінках річну фінзвітність та консолідовану фіназвітність разом з висновками аудиторів та опублікувати у кореспондентських виданнях. Саме на останньому пункті пропонуємо зупинитися та більш детально розглянути, які саме організації вже в 2018 році повинні звернутися до послуг аудиторів та створити веб-сторінку,...

Подробнее

Проект Трудового кодексу: основні зміни

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Верховній Раді прийняти проект Трудового кодексу у другому читанні і в цілому. Саме тому пропонуємо розглянути основні зміни, які вноситиме новий Трудовий кодекс. 1) Збільшується кількість днів щорічної відпустки з 24 до 28 днів. 2) Введення гнучкого графіку та дистанційної роботи (на теперішній момент такі працівники працюють за цивільно-правовим договором і на них не поширюється трудове законодавство). Таке нововведення передбачає чітке встановлення результатів та термінів виконання роботи роботодавцем для працівників. 3) Збільшення розміру вихідної допомоги при скороченні (розрахунок суми на основі робочого стажу). 4) Заборона дискримінації у сфері трудових відносин (в залежності...

Подробнее

Законопроект про нововведення щодо колективних договорів: що основне?

Верховною Радою було зареєстровано проект закону №6632 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового механізму дії колективних договорів». Головною метою даного законопроекту є усунення прогалин в правовому регулюванні строку дії в часі колективних договорів та забезпечення правової визначеності й захисту прав роботодавців та профспілок. Також законопроектом передбачається запровадження строку дії колективного договору та процедури продовження строку його дії. Що стосується закону «Про колективні договори і угоди», запропоновано встановити, що колективний договір укладається на строк не більше 3 років і за згодою сторін його строк дії може бути продовжений, проте щоразу не більше ніж на наступні 3 роки. Крім цього після того, як закінчиться...

Подробнее

На что повлияет изменение размера прожиточного минимума с 1 мая 2017 года?

С 1 мая 2017 года  изменяются размеры прожиточного минимума, подробнее их значение представлено на рисунке. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 1684 грн. Стоит заметить, что от изменения прожиточного минимума будет зависеть изменение значения таких показателей, как: Индексация заработной платы. С 01.05.2017 индексация зарплаты будет рассчитываться путем умножения определенного коэффициента в зависимости от «базового» месяца проведения индексации на прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1684 грн. Максимальная величина дохода для начисления ЕСВ. Работодатели (на заработную плату работников) и физлица – предприниматели за себя будут начислять ЕСВ в пределах максимальной величины дохода в размере 42100 грн (1684 грн. × 25). Следовательно, максимальный размер ЕСВ...

Подробнее

Что предусматривает проект либерального Налогового кодекса на 2018 год?

21 апреля состоялось окончательное итоговое обсуждение проекта либерального Налогового кодекса, который планируется передать в Верховную Раду Украины для принятия в соответствии с законодательством за 6 месяцев до начала нового финансового года и введения в действие с 1 января 2018 года. Если обобщить основные положения данного проекта, можно отметить предложение сокращения количества налогов с 13 до 9, в частности, оставить: – 5 общегосударственных налогов: НДС, НДФЛ, налог на выведенный капитал, акцизный налог и платежи за использование природных ресурсов (плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, плата за пользование недрами в целях, не связанных с использованием полезных ископаемых, плата за использования водных ресурсов); –...

Подробнее

Изменения от НБУ с 5 апреля 2017 года

Постановлением от 04.04.2017 г. №30 Национальный банк Украины внес два основных изменения: 1. Смягчено требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте, поскольку юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. Как следствие это: - будет способствовать экспортной деятельности украинских предприятий, которые имеют потребность в импорте для производства продукции, которая затем продается за границу; - позволит снизить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. 2. Смягчено ограничение на продажу наличной иностранной валюты населению путем предоставления возможности покупать валюту на сумму не более 150 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день (до изменений данное ограничение составляло...

Подробнее

Упрощение в порядке учета налогоплательщиков с 20 марта 2017: приказ Министерства финансов от 21.12.16 г. № 1125.

С 20 марта 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 21.12.2016 № 1125, который внес изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина от 09.12.2011 № 1588, а также в Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденное приказом Минфина от 14.11.2014 № 1130. Изменения в Порядок № 1588 Утверждены новые формы: – № 34-ОПП «Справка о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр» вместо формы № 4-ОПП «Справка о взятии на учет налогоплательщика», ранее применяемая субъектами, сведения о которых не содержатся в ЕГР. Справки по форме № 4-ОПП, выданные...

Подробнее

Упрощены условия работы для бизнеса

«В государстве не должны существовать искусственные барьеры, заставляющие бизнес придумывать, как их обходить», – сообщает Председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук. Принятые решения, которые инициировал Офис, позволят бизнесу работать в эффективном и конкурентном регуляторном поле, минимизируют коррупционные риски и сэкономят деньги предпринимателей. Правительство отменило 21 акт и 23 постановления в сфере государственного контроля и критериев оценки риска. Что касается экспорта товаров двойного использования, то 53 группы таких товаров отныне освобождены от излишнего контроля. Установлены правила деятельности сферы перевозок воздушным транспортом – утверждены лицензионные условия на перевозку пассажиров, опасных грузов и отходов воздушным транспортом. Кабинет Министров утвердил и законопроект, направленный на улучшение инвестиционного климата в...

Подробнее
})(jQuery)